Skip to content

VƯỜN ƯƠM SẢN XUẤT CÂY NỘI NGOẠI THẤT

Hãy nói chuyện với Chuyên gia của chúng tôi

info@hoangdiep.vn

VƯỜN ƯƠM SẢN XUẤT CÂY NỘI NGOẠI THẤT

Nhắm tới tính chuyên nghiệp ở mọi khía cạnh, luôn xem khách hàng và chất lượng hàng đầu. Công ty đã đầu tư các vườn ươm nhằm ổn định các nguồn cung cấp. Công việc của vườn ươm không chỉ là ươm dưỡng cây cảnh mà còn để đáp ứng nhanh chóng các công đoạn bảo dưỡng cây theo nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh việc trồng và phát triển cây, Công ty còn có đội ngũ chuyên nghiệp nghiên cứu và chăm sóc các cây giống mới.

 

 Một trong những kết hoạch đang được tiến hành là việc thực hiện và chuyển giao vườn ươm với đối tác liên quan để công ty chủ động trong phụ vụ đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và nâng cao chất lượng bão dưỡng. Công ty luôn mở rộng đón chào những thiện ý hợp tác lâu dài để phát triển.

HÌNH ẢNH VƯỜN ƯƠM